Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Atlantis Design in Google
Newsletter Περισσότερα

GeneticLight @ Blogspot

  • Interactive lighting design
  • Lighting sceneries
  • Stylish Design
  • Accent and display lighting
  • The new and the traditional house
  • The gallery concept
  • Interactive lighting design
 
ΕΡΓΑ » ΚΤΙΡΙΑ
  • Οι μελέτες κτιρίων, περιλαμβάνουντη χωροθέτησή τους στο διαθέσιμο οικόπεδο, την ένταξή τους στην τοπογραφία του εδάφους, στην ένταξή τοςυ στο ευρύτερο περιβάλλον, την ανταπόκρισή τους στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, τη "συμμόρφωσή" τους στο κτιριολογικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τη διαμόρφωση του κελύφους τους σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της επιστήμης και της αισθητικής, με κυρίαρχο στόχο την επίτευξη συνθηκών άνεσης για τους χρήστες του και γενικότερα την ευθυγράμμισή τους με τις αρχές της αειφορίας,

Bioclimatic architecture House buildings Dynamic interior design